Aktuality

 


 

 

 

 

 


                                      


                                                          

                                         

                                               


                                                      POZVÁNKA

                                                       III.deň Mikroregiónu pod Mošníkom

                                      05.09.2015, park pri gejzíre

                                                                     Herľany

 Program :                 

  14,00 hod. Slávnostné otvorenie                                                                                                                                                                                                           Kultúrny program – vystúpenia kolektívov

 z jednotlivých  obcí regiónu  

 15,30 hod.Zábavno –hudobná skupina BRAVO z Novej   

 Ľubovne

17,00 hod.Vystúpenie country skupiny      Kentucky Jack

18,00 hod.Voľná zábava.

Disco -  Ján Šťipák zo Svinice      

 Sprievodný program :

  Od 12,00  -  príprava miestnych špecialít – pirohy ,kapusta na zobky ,kysnuté koláče , guláše

  Od 15,00 – Atrakcie pre deti - jazda na koníkoch , streľba z luku ,

   jazda vozidlom UAZ , trampolíny

  Od 16,00 – ochutnávka miestnych špecialít , predstavenie práce polície

   a hasičov

                                                                                                                                           

 


  

Kaplnka sv.Petra a Pavla

/kultúrna pamiatka/

V našej obci sa nachádza kaplnka sv.Petra a Pavla z roku 1859 .Nachádza sa v nej drevený oltár ,kde sú dominantné sochy sv. Petra a sv. Pavla a olejomaľba obraz Najsvätejšej trojice .Je to kultúrna pamiatka , ktorá potrebuje rekonštrukciu. Veriaci začali s opravami v roku 2014 . Keďže je to kultúrna pamiatka opravy a rekonštrukcia si vyžaduje nemalé finančné prostriedky . Kaplnka svojím vzhľadom zapadá do bývalého kúpeľného areálu a má svoju atmosféru aj keď nie je veľká. Slúžila svojmu účelu až do začatia rekonštrukcie pre tri obce a to Herľany, Žírovce a Rankovce . na stránke www.kostolherlany.sk je zverejnená časť projektu a tiež aj číslo účtu na ktorý môžete prispieť ak chcete pomôcť veriacim pri oprave a rekonštrukcií kaplnky.

Rekonštrukciu kaplnky sv. Petra a Pavla môžete podporiť finančnými prostriedkami zaslanými na číslo účtu 2628711675/1100, Tatra banka a.s., IBAN: SK53 1100 0000 0026 2871 1675

 


                 Otvorenie letnej turistickej sezóny  

JUNIÁLES 2014

                      KEDY: 01.06.2014/nedeľa/ o 15,00 hod.

KDE: pri gejzíre

                                                                PROGRAM :

                                                                1. Kočovné divadlo DRAK – „ABBA Shov“

                                                                2. FSS „Herľančanka“- Dargovská ruža 2014

                                                                3. Súťaže pre deti + odmeny

                                                                4. Trampolína

                                                                5. Voľná zábava

 

Pripravené občerstvenie pre všetkých.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

          

                   

                                             POZVÁNKA

                      Deň Mikroregiónu pod Mošníkom

                      31.8.2013 , park pri gejzíre Herľany

                             Program :                               

          10,00 hod. Začiatok súťaže vo varení pirohov

          12,00 hod. Slávnostné otvorenie Dňa Mikroregiónu pod Mošníkom  

                              Vyhodnotenie súťaže

                              Vystúpenie mužskej speváckej skupiny HRADEK z Košického                        

                              Klečenova  

          12,30 hod. Čerešenka  z Nižnej Kamenice

          13,00 hod. Deti a mládež z Vyšnej Kamenice

          13,30 hod. Ženská spevácka skupina DUBINA zo Svinice

          14,00 hod. Ženská spevácka skupina z Čakanoviec

          14,30 hod. DREAMHOLD – rocková skupina zo Žíroviec

          15,00 hod. Vincent Čigáš zo Svinice

          15,30 hod. Ženská spevácka skupina HRADEK z Košického Klečenova

          16,00 hod. Mirka Valíková  a Lukáš Valík z Košického Klečenova

          16,30 hod. Ženská spevácka skupina ČEREŠEŇ z Nižnej Kamenice

          17,00 hod. Ženská spevácka skupina ABOVČANKA zo Svinice

          17,30 hod. Spevácka skupina HERĽANČANKA z Herlian

          18,00 hod. Tanečná zábava.

                              Predstaví sa skupina COUNTRY BOYS , Ján Ščipak zo Svinice 

                              s dcérou      

 

          Od 14,00 hod bude  pripravený skákací hrad pre deti 

          Od 15,00 hod. maľovanie na tvár

          Od 16,00 hod. sa môžu deti a dospelí previezť historickým terénnym vozidlom  UAZ.

           

        Občerstvenie pre všetkých – guľáš , pirohy          

 

                                                                

 

         


   

            Obecné zastupiteľstvo a starostka obce Herľany

                                                                           Vás pozývajú na  

         Športové popoludnie pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla     

         Nedeľa 7.7..2013 o 14.00 hod

         Areál ZŠ Herľany.

         Uskutoční sa turnaj v nohejbale a volejbale. Deti si môžu zahrať futbal.

         Pre súťažiach je pripravené občerstvenie . Tešíme sa na stretnutie s Vami.   

 

 


  POZOR ZMENA TERMÍNU .

Majáles sa uskutoční 2.6.2013 o 15,00 hod.     

MAJÁLES 2013

 

KEDY: 26.5.2013/nedeľa/ o 15,00 hod.

KDE: pri gejzíre - altánok

PROGRAM :

1. Vystúpenie DREAM HOLD zo Žíroviec

2. Divadlo  - Rozprávkový vlak

3. Dychový súbor „Hornád“ z Trstenej pri Hornáde

4. FSS „Herľančanka“

5. Mladí hasiči – ukážka disciplín

 Pripravené občerstvenie.

 Tešíme sa na stretnutie s Vami.

                                                     

 


 N O C  S  K N I H O U                                  

Milé deti,
srdečne Vás pozývame na akciu , ktorá je organizovaná pri príležitosti

                          „Marec-mesiac kníh” aj keď už máme apríl! 

                          Spolu sa stretneme v našej obecnej knižnici !

                                       12.4.2013 o 19,00 hod.   

Je pre vás pripravený zaujímavý program, o ktorý sa postarali mladé dievčatá. Dospelý dozor a taktiež raňajky sú zabezpečené J

Všetky deti,ktoré majú 6 rokov a viac sa môžu zúčastniť tejto akcie a samozrejme prineste si spacák!!
                                                                                      
Tešíme sa na Vás J

 

 

       


 

 PRAVIDLÁ SEPAROVANIA

PLASTY

Plastové fľaše od nápojov / pet/ - zlisovať a uložiť do akéhokoľvek vreca alebo krabice !!! Je potrebné fľašu zlisovať a tým vytlačiť z nej vzduch, aby zbytočne nezaberali miesto . Zbiera sa 2 x mesačne, vrece alebo krabica sa vysype a vráti naspäť.

Zmiešané plasty – fólie , igelitové obaly , prepravky , plastové stoličky , plastové hračky , fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov , obaly z jogurtov a obaly od drogérie – uložiť do vriec alebo krabíc– nemiešať s pet fľašami !!! Rozmernejšie plasty – vyložiť k bráne. Zbiera sa 2x mesačne, vrece alebo krabica sa vysype a vráti naspäť.

SKLO

Prázdne sklenené fľaše . Vložiť do vreca . Zbiera sa 1x mesačne , vrece alebo krabica sa vysype a vráti naspäť.

KOVOVÉ OBALY

Plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte stlačením - 1x mesačne, vrece alebo krabica sa vysype a vráti naspäť.

PAPIER

Noviny, časopisy , kartóny – uložiť do vreca - 1x mesačne , vrece alebo krabica sa vysype a vráti naspäť.

TETRAPAKY

Škatuľové obaly od nápojov – zlisovať a uložiť do vreca - 1x mesačne , vrece alebo krabica sa vysype a vráti naspäť.

Všetky ostatné separované odpady je možné doniesť každú sobotu od 8,00 – 12,00 hod na zberný dvor , ktorý sa nachádza pri cintoríne v Herľanoch.

Odpad sa nesmie nechávať pri zbernom dvore , ale je potrebné ho uložiť do kontajnerov podľa pokynov pracovníka !!!

             

                  


                       

                            POZVÁNKA

                            na kultúrno - spoločenské podujatie

                            pri príležitosti prvej písomnej zmienky

                           585.výročia o obci Herľany a Žírovce

                           Dňa:15.9.2012 /sobota/,detské ihrisko – park pri gejzíre

                          Program :

                          10.00-13.00 – súťaž vo varení pirohov

                          13.00 -14.00 – súťaž pre deti v jedení pirohov

                         14.00-16.00 – kultúrny program

                         - domáca spevácka skupina „Herľančanka“

                        - vystúpenie hostí z Maďarska

                        - vystúpenie FS Z Jakloviec

                       - MSS Hrádek z Košického Klečenova

                      - sólistka Mirka Valiková z Košického Klečenova, so sprievodom Lukáša Valika

                     - ŽSS zo Svinice

                     - „ Čerešenka“ z Nižnej Kamenice

                      - skupina DREAM HOLD zo Žíroviec

                       Od 16.00– Tanečná zábava– hrá skupina Bankovič- Band

                      z Vranova n/T.

                      Občerstvenie pre všetkých – guľáš , pirohy

             

 


         Obecné zastupiteľstvo a starostka obce Herľany

                                        Vás pozývajú na  

Športové popoludnie pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla     

Nedeľa 1.7..2012 o 14.00 hod

Areál ZŠ Herľany.

Uskutoční sa turnaj v nohejbale a volejbale. Deti si môžu zahrať futbal.

Pre súťažiach je pripravené občerstvenie a pre každého malý darček .Na tomto podujatí sa uskutoční aj prezentácia EKODVORA V Herľanoch.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.               

                                                              Dňa 3.6.2012 /nedeľa/ o 16,00 hod pri gejzíre v Herľanoch popoludnie zábavy a hier .Fotografie z akcie si múžte prezrieť v našej fotogalérií.


Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodia Herlianského potoka.

 Naša obec bola zapojená do programu revitalizácie a integrovaného manažmentu povodia Herlianského potoka  s podporou úradu vlády SR na zlepšenie vodných pomerov na území našej obce .Do projektu boli zapojení aj obyvatelia našej obce ,ktorí boli zamestnaní v rámci § 50j zákona o službách zamestnanosti.Vodozádržné opatrenia sú  vybudované v lesnej krajine aj na poľnohospodárskej pôde.Cieľom projektu je zlepšiť vodné pomery v našej krajine,znížiť rýchly odtok vody z drobných vodných tokov a tým znížiť erozný účinok vody na vodné brehy.Projekt dodávateľsky realizuje firma AGRO -Junior s.r.o. z Košického Klečenova.                             

                                                         


 


 

 

Speváci na Rankovských skalách

Aby sa nám lepšie spievalo , vybrali sme sa do prírody.Aj keď sme neboli všetci ,bolo nám fajn.Uvarili sme si guľáš,upiekli klobásky pri chate pod skalami a tak sme sa vybrali hore na Rankovské skaly.Všetci , ktorí sme vyšli až hore sme boli nadšení z krásneho výhľadu.Niekoľko záberov z nášho výletu si môžte pozrieť vo fotogalérií.Ženy zo speváckej skupiny Herľančanka ukázali ,že vedia nielen spievať ,ale aj potrápiť svoje nohy pri túre. S radosťou im pomáhali ich polovičky


Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
14.11.2010, v nedeľu sa uskutoční posedenie pre seniorov pri príležitosti "mesiaca úcty k starším".Posedenie sa uskutoční o 14,00 hod v rešaturácií zariadenia TU.


  Voľby do samosprávy 27.11.2010
Aj takto Vás chcem pozvať na voľby , ktoré sa priamo dotýkajú nášho života v obci.
Prezrite si vzory hlasovacích lístkov pre voľby poslancov OZ a voľby starostu obce.

Športové popopludnie pri príležitosti sviatku sv.Petra a Pavla konané dňa 4.7.2010
Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva

Vás pozývajú

na športové popoludnie
pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla
Kedy : 4.7.2010/nedeľa/ o 14,00hod.

Kde: ihrisko pri základnej škole v Herľanoch
Pozývame Vás všetkých zabaviť sa a zašportovať si.
Pripravené je občerstvenie a opekačka pre všetkých .

 

Majáles 2010
Dňa 23.5.2010 sa v našej obci uskutočnil Majáles.Majáles sme usporiadali tak ako už aj v minulosti pri príležitosti sviatku všetkých matiek a tiež aj sviatku detí.

Výlet do Krosna
Dňa 20.10.2009 sa uskutočníl výlet do Poľska.

AQUA CITY POPRAD-výlet detí z našej obce
Dňa 8..6.2009 sme s podporou nadácie pre deti Slovenska "HODINA DEŤOM", usporiadali výlet pre deti našej obce do aquaparku v Poprade.
Zábery z výletu si môžte pozrieť v našej fotogalérii.

Súťažná prehliadka 11.Divadelný Ďurkov
11.divadelný Ďurkov Členky dramaticko hudobnej skupiny"Herľanská studnička" sa zúčastnili divadelnej súťaže "Divadelný Ďurkov",na jej 11.ročníku.Dievčatá sa predstavili rozprávkovým muzikálom
Majáles - 10.5.2009
10.5.2009 sme si v našej obci uctili všetky mamky pri príležitosti ich sviatku.Ženy so speváckej skupiny "Herľančanka" , dievčatá s

druhý Žírovský ples
Dňa 21.11.2008 sa konal v zariadení TU v Herľanoch druhý Žírovský ples.

Stretnutie dôchodcov 26.10.2008
Aj tento rok sa v nedeľu poobede stretli naši starší obyvatelia na pozvanie OZ a starostky obce.

Výlet do Nowého Targu v Poľsku
Dňa 16.10 .2008 sa bude konať výlet do Nowého targu v Poľsku.

 

Piknik pre deti
Dňa 22.8.2209 sme sa stretli s deťmi a rodičmi našej obce na pikniku ,ktorý sme uskutočnili s podporou Nadácie pre deti Slovenska HODINA DEŤOM

POŠTA - PARTNER
1.10.2008 bola v našej obci otvorená Pošta-partner