Dokumenty

Pozvánky na OZ

 1. Pozvánka OZ 20.02.2012
 2. Pozvánka OZ 15.5.2012
 3. Pozvánka OZ 12.6.2012
 4. Pozvánka OZ 28.6.2012
 5. Pozvanka OZ 20.9.2012
 6. Pozvanka OZ 22.10.2012
 7. Pozvánka OZ 17.12.2012
 8. Pozvánka OZ 16.4.2013
 9. Pozvánka OZ 27.6.2013
 10. Pozvánka OZ 27.8.2013
 11. Pozvánka OZ 18.11.2013
 12. Pozvánka OZ 31.3.2014
 13. Pozvábka OZ 30.4.2014
 14. Pozvánka OZ 18.6.2014
 15. Pozvánka OZ 13.8.2014
 16. Pozvánka OZ 6.10.2014
 17. Pozvánka ustanovujúce zasadnutie OZ 15. 12. 2014
 18. Pozvánka OZ 25.2.2015
 19. Pozvánka OZ 22.4.2015
 20. Pozvánka OZ 17.6.2015
 21. Pozvánka OZ 24.7.2015
 22. Pozvánka OZ 25.11.2015
 23. Pozvánka OZ 24.2.2016
 24. Pozvánka OZ 14.11.2016
 25. Pozvánka OZ 16.12.2016
 26. Pozvánka OZ 7. 3. 2017
 27. Pozvánka OZ 28.4.2017
 28. Pozvánka OZ 26. 9. 2017

Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1. Štatút
 2. VZN o správe cintorína
 3. VZN o odpadoch
 4. Správne poplatky a iné
 5. Schválený rozpočet obce na rok 2011
 6. Schválený záverečný účet za rok 2010
 7. VZN 8/2011 o verejnom poriadku
 8. VZN o miestných daniach a poplatkoch č.10/2011
 9. Schválený rozpočet obce Herľany na rok 2012
 10. VZN 11/2012 o školskom obvode
 11. VZN o miestnych daniach a poplatkoch 12/2012
 12. VZN o pohrebiskách 13/2012
 13. Schválený rozpočet obce Herľany na rok 2013
 14. Schválený záverečný účet obce za rok 2012
 15. Schválený rozpočet na rok 2014
 16. Schválený záverečný účet obce za rok 2013
 17. VZN 14/2014 o držaní psov
 18. VZN o miestnych daniach a poplatkoch č. 15/2014
 19. VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Herľany / k. ú. Herľany a k .ú. Žírovce/ č. 16/2014
 20. Schválený rozpočet na rok 2015
 21. Záverečný účet obce Herľany za rok 2014
 22. Schválený rozpočet na rok 2016
 23. Záverečný účet obce Herľany za rok 2015
 24. Schválený rozpočet na rok 2017
 25. VZN o miestnom referende

Cintoríny

 1. Cintorín Herľany
 2. Cintorín Žírovce
 3. Zoznam hrobových miest Herľany
 4. Zoznam hrobových miest Žírovce
 5. Prevádzkový poriadok pohrebísk

Návrh VZN a ďalších dokumentov

  Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

  1. Uznesenie OZ 20.2.2012
  2. Zápisnica OZ 20.2.2012
  3. Uznesenie OZ 15.5.2012
  4. Zápisnica OZ 15.5.2012
  5. Uznesenie OZ 12.6.2012
  6. Zápisnica OZ 12.6.2012
  7. Uznesenie OZ 28.6.2012
  8. Zápisnica OZ 28.6.2012
  9. Uznesenie OZ 20.9.2012
  10. Zápisnica OZ 20.9.2012
  11. Zápisnica OZ 22.10.2012
  12. Uznesenie OZ 22.10.2012
  13. Uznesenie OZ 17.12.2012
  14. Zápisnica OZ 17.12.2012
  15. Uznesenie OZ 12.3.2013
  16. Zápisnica OZ 12.3.2013
  17. Uznesemie OZ 16.4.2013
  18. Zápisnica OZ 16.4.2013
  19. Uznesenie OZ 27. 6. 2013
  20. Zápisnica OZ 27. 6. 2013
  21. Uznesenie OZ 27.8.2013
  22. Zápisnica OZ 27.8.2013
  23. Uznesenie OZ 18.11.2013
  24. Zápisnica OZ 18.11.2013
  25. Uznesenie OZ 16.12.2013
  26. Zápisnica OZ 16.12.2013
  27. Uznesenie OZ 31.3.2014
  28. Zápisnica OZ 31.3.2014
  29. Uznesenie OZ 30.4.2014
  30. Zápisnica OZ 30.4.2014
  < 1 2 3 >

  Súťaže

  1. Vyhlásenie výberového konania - riaditeľ ZŠ
  2. Výberové konanie - riaditeľ ZŠ