Kontakt

Toto webové sídlo www.herlany.ocu.sk spravuje Obec Herľany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Herľany 54
044 45 Herľany

IČO: 00 324 183

Samosprávny kraj: Košický  
Okres: Košice okolie
Región: Mikroregión pod Mošníkom
Počet obyvateľov: 282
Rozloha: 992 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1487

Všeobecné informácie: obecherlany@netkosice.sk
Podateľňa: obecherlany@netkosice.sk
Starosta Jana Tóthová,  obecherlany@netkosice.sk , mobil: 0902 838 279
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecherlany@netkosice.sk

Sekretariát: Anna Ďorďovičová, obecherlany@netkosice.sk

Tel., Fax: 00421 55 696 41 22

Kompetencie:
Obec Herľany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Herľany je zriadený na Spoločnom stavebnom úrade v Bidovciach.

Úradné hodiny:

Pon., Ut., Štv.   8.00:12.00 - 14.00:16.00

Streda:               8.00:12.00 - 14.00:17.00

Piatok:                8.00:12.00

 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

e-mail: info@webex.sk