Národná prírodná pamiatka Herliansky gejzír

Herliansky gejzír - národná prírodná pamiatka

26gejzir                                                           

Herliansky gejzír - národná prírodná pamiatka

Najbližšia erupcia sa očakáva  06.12.2016 medzi 15,00 - 17,00 hod.  


Čas erupcie sa predpokladá podľa poslednej známej erupcie a je vypočítavaný v intervale 34-36 hod. Herliansky gejzír je prírodný úkaz aktivovaný ľudskou činnosťou, ale jeho samotná činnosť-erupcia je ovplyvňovaná prírodou .Čas erupcie, ktorý je vypočítavaný podľa poslednej erupcie je orientačný. Prosíme návštevníkov, ktorí majú záujem vidieť tento jedinečný výtvor prírody a človeka, aby boli trpezliví a počítali s tým, že skutočný čas erupcie gejzíra sa môže posunúť, erupcia môže nastať aj skôr. Je vhodné prísť aspoň 1 hodinu skôr pred uvádzaným časom. Dĺžka erupcie je  25 minút.

 

REKONŠTRUKCIA "HERLIANSKEHO GEJZÍRA"

Od 2.8.2016 Technická univerzita Košice ako investor  začína rekonštrukciu - záchranu národnej prírodnej pamiatky " Herliansky gejzír".

Prosíme návštevníkov tejto atrakcie , aby rešpektovali stavenisko a pokyny , ktoré budú zverejnené na tabuli .Od 22. 8. 2016 bude  realizované oplotenie staveniska,  z dôvodu rekonštrukcie sedimentačného bazéna gejzíra, ale erupciu  si môžete aj tak pozrieť. Rekonštrukčné práce by mali trvať do konca roku 2016. Informácie o stavbe, zhotoviteľovi a termínoch budú zverejnené na tabuli na oplotení. Veríme, že aj napriek týmto prácam zachováte priazeň a ospravedlníte obmedzenia pri návšteve Herlianskeho gejzíra .