Zmluvy

 1. Zmluva Dexia
  zverejnená 22.1.2011
 2. Dohoda ÚPSVaR 20§50i2011
  zverejnená 25.2.2011
 3. Zmluva o poskytnutí nenavr.príspevku ŽP
  zverejnená 05.3.2011
 4. Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky
  zverejnená 12.3.2011
 5. Zmluva s SVP A1241511
  zverejnená 23.3.2011
 6. Dohoda ÚPSVaR 139§512011
  zverejnená 25.3.2011
 7. Zmluva VUB
  zverejnená 27.4.2011
 8. Dohoda ÚPSVaR 19§50j2011
  zverejnená 29.4.2011
 9. Dodatok k zmluve s SVP
  zverejnené 29.4.2011
 10. Dodatok k dohode 19§50j2011
  zverejnené 26.5.2011
 11. Zmluva o pripojení T - mobile
  zverejnená 7.6.2011
 12. Zmluva o dielo AGRO-JUnior,s.r.o.
  zverejnená 7.6.2011
 13. Kupna zmluva BELSTAV
  zverejnená 15.6.2011
 14. Dohoda ÚPSVaR 29§50j2011
  zverejnená 16.6.2011
 15. Zmluva I.realiz.projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
  zverejnená 16.6.2011
 16. Dodatok č.1 k dohode č.29§50j
  zverejnené 12.7.2011
 17. Zmluva o poskytovaní porad.a konzultačných služieb
  zverejeneá 27.7.2011
 18. Zmluva o poskytnutí stavebných prác a dodaní tovaru
  zverejeneá 9.8.2011
 19. Zmluva o dielo - Ing.Ján Tilňák - ITCFIN
  zverejnená 11.8.2011
 20. Dodatok č.2 k dohode č.29§50j
  zverejeneý 14.9.2011
 21. Rozhodnutie o zmene projektu,predmet podpory
  zverejnené 26.9.2011
 22. Dodatok č.1 k zmluveo dielo - Ing.Poradovský
  zverejeneý 11.10.2011
 23. Zmluva o právnom poradenstve
  zverejenená 28.10.2011
 24. Dodatok č.4 k zmluve č. S061400236 o nakladaní s odpadom
  zverejnená 28.10.2011
 25. Zmluva bezpečnostný tecnik
 26. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom FÚRA
  zverejnená 26.1.2012
 27. Zmluva o poskytovaní služby správa počitačovej siete
  zverejnená 31.1.2012
 28. Licencna zmluva na archivačný systém hrobových miest
  zverejnená 17.2.2012
 29. Poistná zmluva Kooperatíva
  zverejnená 19.2.2012
 30. Dohoda ÚPSVaR č.950j2012
  zverejnená 30.3.2012
 31. Zmluva o dielo s SVP 2012
  zverejnená 30.3.2012
 32. Zmluva o audite p. Molnárová
  Zverejnená 1.5.2012
 33. Darovacia zmluva č.1435/2011 ŠPÚ
  Zverejnená 15.5.2012
 34. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.
  Zverejnená 15.5.2012
 35. Kúpnopredajna zmluva Viravcová
  Zverejnená 1.6.2012
 36. Dodatok č.1 k poistenej zmluve
 37. Zmluva o nájme nebytových priestorov
 38. Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
  zverejnené 03.08.2012
 39. Zmluva Slovak Telecom
 40. Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku EKODVOR Herľany
  zverejnená dňa 7.9.2012
 41. Zmluva o uverejnení reklamy - Cestovný informátor
 42. darovacia zmluva - Ústav informácií a prognóz školstva
 43. Zmluva o dielo EMPEMONT
 44. Zmluva o zneškodnení odpadu VODS
 45. Zmluva o dielo EMPEMONT - miestny rozhlas
 46. Dodatok č.1/2013 FURA
 47. Dodatok č.2/2013 FURA
 48. Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadpv
 49. Kúpno predajná zmluva o predaji pozemku z 15.12.2012
  Zverejnená 7.3.2013
 50. Zmluva o plnení úloh požiarného technika
< 1 2 >